Właściwości drewna

Własności mechaniczne

Drewno umieszczone w konstrukcjach podlega działaniu różnych sił, które dążą do zmiany jego kształtu, naruszenia jego spoistości, czyli do odkształcenia go lub zniszczenia. Drewno, tak jak i inne materiały, ma zdolność przeciwstawiania się tym siłom. Tę zdolność drewna do przeciwstawiania się działaniu zewnętrznych sił dążących do jego przejściowego lub trwałego odkształcenia albo zniszczenia nazywamy jego własnościami mechanicznymi. Drewno przeciwstawia się siłom na nie działającym do pewnej granicy, po której przekroczeniu następuje jego zniszczenie, a więc złamanie, rozerwanie, rozłupanie itd. Granica ta nosi nazwę wytrzymałości drewna i jest wyrażona stosunkiem wielkości siły do pola przekroju, na który działa.

 

Własności fizyczne

Warunki techniczne

Opis gatunków