Warunki techniczne

Surowiec – drewno wielkowymiarowe liściaste

Surowiec – drewno wielkowymiarowe iglaste